Naujienos

Veiklos ataskaitos

PRITARTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-68

 

KUPIŠKIO RAJONO ANTAŠAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA