Naujienos

Ką daryti, kad išvengti koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos)?

 

SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

1. Mokiniai ir tėveliai PRIVALO laikytis šiuo metu galiojančių LR Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų.

2. Tėvai (globėjai), išleisdami vaiką į mokyklą, kiekvieną rytą ATIDŽIAI stebi, ar vaikas nečiaudi, nekosti, neturi temperatūros. Jei šie simptomai yra, apie tai informuoja klasės auklėtoją (mokytoją) ir vaiko į mokyklą neleidžia.

3. Vaikui mokykloje sukarščiavus, tėvai (globėjai), gavę informaciją, privalo pasiimti vaiką ir kreiptis į šeimos gydytoją. Į mokyklą vaikas grįžta visai pasveikęs ir TIK SU GYDYTOJO PAŽYMA.

4. Važiuojant mokykliniu autobusu mokiniams BŪTINA dėvėti kaukes (be kaukės mokiniai į autobusą neįleidžiami). Kaukes nusiima tik atėję į savo klasę. Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.

5. Nevažiuojantis mokinys (gyvenantis netoli mokyklos), prieš įeidamas į mokyklą, užsideda kaukę, kurią nusiima tik atėjęs į savo klasę.

6. Kaukės dėvimos mokyklos koridoriuose, einant į valgyklą. Valgykloje valgoma tik nurodytos pertraukos metu ir laikomasi saugaus atstumo (1-2 metrų).

7. Nusiėmęs kaukę, mokinys ją įsideda į maišelį, o maišelį – į kuprinę. Ant suolo kaukė negali būti padėta.

8. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieš valgį, po fizinio lavinimo pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreikį.

9. Po pamokų mokinys klasėje užsideda kaukę ir eina į autobusą arba namo.

10. Pašaliniai asmenys (arba tretieji asmenys) į mokyklą patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi į prie durų budintį asmenį.

11. Mokiniai turi vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais ar asmenimis, į kurių pareigas neįeina darbas su mokiniais.

12. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybių.

13. Kiekvienas mokinys privalo laikytis nurodytų judėjimo krypčių iki klasės, specializuotų kabinetų, aktų salės, bibliotekos, valgyklos, sanitarinių mazgų.

SAUGOKIME SAVE IR KITUS