Naujienos

Seminaras ,,Kiek kainuoja Jūsų finansinės klaidos?“

 

Vasario 13 d. Antašavos pagrindinės mokyklos mokytojai vyko į Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnaziją dalyvauti  nepriklausomo eksperto Mariaus Jansono Web vedamame seminare ,,Kiek kainuoja Jūsų finansinės klaidos?“. Šis seminaras – tęstinė projekto „Mokomės išmintingai elgtis su pinigais“ dalis.

Pagrindinė seminaro tema – apžvelgti dažniausiai daromas klaidas, susijusias su finansinėmis operacijomis. Dauguma seminaro dalyvių pripažino, jog trūksta išsamios informacijos imant būsto ar verslo paskolą, draudžiantis investicinio arba garantuotų palūkanų gyvybės draudimu, pasirenkant vieną iš trijų pensijų kaupimo kelių, deklaruojant savo pajamas. Juo labiau, kad nė nėra tikras, ar aptarnaujantys finansinių operacijų specialistai tikrai padeda, ar nuolat informuoja savo klientus apie pasikeitimus ir svarbias aktualijas, ar jie padeda tvarkytis su pasikeitimais ir nešališkai pataria, kaip derėtų elgtis. Ekspertas Marius Jansonas, demonstruodamas matematinius skaičiavimus, paaiškino, kaip išvengti nemalonių situacijų tvarkant savo finansinius reikalus, kaip elgtis ir kuo vadovautis, dalyvaujant finansinėse operacijose.

Straipsnio autorė

Irėna Dugnienė