Pasikalbėkime apie Lietuvą...

Pasikalbėkim apie LIETUVĄ...

 

Žodžiu. Melodija. Žvilgsniu.

O gal mintim? Balsu?

Išbūkim pamoką gyvenimo istorijos–

JI APIE LAISVĘ...

Galvokim apie Ją ir Lietuvą...

Gal jutime, jog ČIA esi ne vienas,

Ir vėl užgims Tikėjimas, Viltis ir Meilė?

PASIKALBĖKIM APIE LIETUVĄ.

Taip šiandien. Rytoj.

IR VI-SA-DOS...

 

2016-ųjų metų Sausio 13-osios rytas... Visur tamsu, tik languose spindi žvakučių liepsnelės. Jos dega tam, kad primintų mums apie Sausio 13-osios įvykius, vykusius Lietuvoje prieš 25 metus... Primintų ir liudytų atmintį, nes ji gyva...

Atmintis liudija Laisvės gynėjų dieną, kuriai sukanka dvidešimt penkeri metai. Šiai dienai paminėti ir skirta pilietiškumo pamoka ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Rodos, toji baisioji naktis buvo taip neseniai, o jau prabėgo dvidešimt penkeri metai. Klasėse ant palangių užžiebus simbolines atminties žvakutes, visi mokiniai ir mokytojai susibūrė apie kieme degantį simbolinį laužą.

Sausio 13–oji – tai vis dar gyvybe pulsuojantis istorijos puslapis. Didūs įvykiai visada pareikalauja aukų. Ne išimtis ir ši data. Keturiolika žmonių žuvo tą naktį, daugybė buvo sužeista. Sausio 13–osios atgarsiai tuomet nuvilnijo per visą pasaulį, stebindami neregėto mąsto akla drąsa ir neįveikiamu ryžtu. Mokiniai, pagerbdami tylos minute, prisiminė tuos, kurių žūtis neleido užverti vartų į Nepriklausomybę.

Kaip šiandien mokiniai susibūrė aplink degantį simbolinį laužą, taip ir tomis dienomis visa Lietuva susibūrusi prie laužų šildėsi, gėrė arbatą ir dūmų kvapą, dainavo, meldėsi, skaitė Maironį... Visai nesvarbu, iš kokio miesto, miestelio, kaimo ar vienkiemio... Visa Lietuva buvo susitelkusi sostinėje. Toks sutelktumas primena namus... Daug žmonių liko nematomų, nežinomų... Bet gynusių savo krašto Laisvę. Tylaus susibūrimo valandėlėje mokiniai prisiminė ir Antašavos krašto žmones, dalyvavusius Sausio 13-osios įvykiuose.

Grįžus į klases tęsėsi pilietiškumo pamoka ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Mokiniai pripažino, jog šie 25 metai ypatingi ir politine prasme: esame NATO ir ES narės, mūsų teritorijoje šeimininkauja ne okupacinė kariuomenė, o vieninga ir laisvę išsikovojusi bei apgynusi savo nepriklausomybę tauta. Esame savo krašto šeimininkai. Mokiniai kalbėjo, jog jie auga pasitikinčiais žmonėmis, gali rinktis, kur jiems mokytis, jog jie turi svajonių, siekia savo tikslų. Ir jiems rūpi mūsų piliečių, laisvės gynėjų drąsos ir ryžto istorija apie tas lemtingas dienas. Ir apie tuos, kurie padėjo savo gyvybę ant laisvės aukuro. Mokiniai šiandien lenkia prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jais, sau ir visam pasauliui prisiekia: visomis jėgomis gins Tėvynės laisvę.

Parengė lietuvių k. mokytoja

 

Irėna Dugnienė