STARTAS Į TARPTAUTINIUS PROJEKTUS

Rugpjūčio 24-26 dienomis Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja Dovilė Vaičienė ir pradinių klasių mokytoja Birutė Kairienė dalyvavo projekto

„eTwinning“ kvietimo tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“. Seminarą organizavo švietimo mainų plėtotės fondas. Seminaro tikslas - skatinti Lietuvos mokytojus, gyvenančius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų bendradarbiauti, kuriant nacionalinius „eTwinning“ projektus, taip plėtojant tautiškumo idėją tarptautiškumo kontekste.

Į seminarą susirinkusius mokytojus sveikino švietimo ministerijos atstovė ir filosofijos katedros vedėjas Liutauras Degėsis.

Pirmą seminaro dieną vyko ženklelių įteikimo ceremonija. Mokytojai, svečiai iš kitų Europos šalių pasidalijo gerąją savo darbo patirtimi, vykdytais  projektais.

Antrą seminaro dieną pradėjome bendra daina, grupelėse piešėme piešinius, vyko sumodeliuotų automobiliukų varžybos. Visi dalyviai buvome suskirstyti į mažas grupeles. Grupėse vyko praktiniai užsiėmimai: „Klasės sužaidybinimo metodai“, „Mobilieji įrenginiai ugdymo procese“ ir „Projekto rezultatų poveikis ir sklaida“. Po praktinių užsiėmimų  vyko ekskursija po Vilniaus senamiestį.

Trečią dieną „Vaikų linijos “psichologė kalbėjo tema  „Vaikai + išmanusis pasaulis  ═ galimybės ar pavojai?“ Lektorė skaitė mokinių gautus laiškus, analizavo problemas.

Pagal nurodytą projektų planavimo  metodiką grupelėse rašėme projektus. Savo pasirinktus projektus pristatėme vieni kitiems.

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvaus projekte „Matematika aplink mus“. Projekto partneriai - Vilniaus „Žaros“ gimnazija, Šiaulių „Juventos“ progimnazija ir Vilniaus „Gabijos“ gimnazija. Kiekvieną mėnesį turėsime atlikti  numatytas užduotis ir filmuotą medžiagą  nusiųsti  savo partneriams.

Antašavos mokyklos – daugiafunkcio centro vyresniųjų klasių mokiniai dalyvaus projekte „Lietuva – tai aš“, bendradarbiausime su Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Kauno sakralinės muzikos mokykla, Rogalando lietuvių bendrijos vaikų laisvalaikio centru, Gargždų „Minijos“ progimnazija ir kitomis mokyklomis. Projekto metu vyks sklaida įvairiomis informacijos priemonėmis, dalinsimės gerąja patirtimi, pristatysime žinutę „Aš-lietuvis“ „TwinSpace“ erdvėje.

Programa „eTwinning“ buria mokyklas ir visą vietos bendruomenę į dinamišką tinklą, kuriame mokytojams nereikia keliauti, kad susitiktų su savo partneriais - jie tiesiog naudosis IKT, kad palaikytų ryšius. Projektų „eTwinning“ patirtis padeda tiesti tiltus Europoje, skatina mokytojus, mokinius išsakyti savo nuomonę, puoselėti draugiškus santykius.

Šis seminaras buvo naudingas- susiradome bendraminčių, pradėjome veiklą

„eTwinning“ programoje. Mokiniai, dalyvaujantys „eTwinning“ projektuose, IKT pagalba susipažins su kitų mokyklų mokinių atliekama veikla bei patys parodys savo atliktas užduotis.

 

 

Straipsnį parengė seminaro dalyvės: Dovilė Vaičienė ir Birutė Kairienė