Matematikos šventė Antašavos mokykloje

Kovo 14-oji – Pi diena – neoficiali kasmetinė šventė, skirta matematinei konstantai pi paminėti. Šią dieną sakomos iškilmingos kalbos skaičiaus π garbei, pabrėžiamas jo vaidmuo žmonijos gyvenime, bandoma įsivaizduoti antiutopinį pasaulį be π, sprendžiami matematiniai galvosūkiai ir mįslės, žaidžiami žaidimai. Beje, 1879 m. kovo 14 d. gimė ir garsus mokslininkas Albertas Einšteinas.

Būtent šią dieną Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre jau 13 kartą organizuotas rajoninis projektas „7 klasių mokinių matematikos pasiekimų vertinimo dermė“, sudarantis galimybes rajono matematikos mokytojams tarpusavyje palyginti naudojamų mokinių pasiekimų vertinimų sistemų kriterijus bei jų taikymo aspektus; sudaryti galimybes didesniam mokinių skaičiui (ne tik patiems gabiausiems) parodyti savo gebėjimus, dalyvaujant rajoniniame renginyje.

Į Matematikos šventę atvyko 10 komandų iš 9 rajono mokyklų (Kupiškio P. Matulionio progimnaziją atstovavo 2 komandos). Projekto dalyvius sveikino ir sėkmės atliekant užduotis linkėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja  Jurgita Trifeldienė, vyriausioji specialistė Valda Tilienė bei Centro vadovė Virginija Vanagienė.

Pavasariniai saulės spinduliai netrukdė mokiniams 45 minutes susikaupus atlikti matematines užduotis. Klasėse tvyrojo rimta, matematiškai darbinga nuotaika. Kol mokytojai taisė ir vertino darbus, mokiniai turėjo galimybę susitikti su senokai matytais draugais, pabendrauti su kitų mokyklų bendraamžiais, susipažinti su kitomis šioje mokykloje vykdomomis veiklomis.

Ilgesnis nei įprastai skambučio aidas – ženklas, jog metas sužinoti, kokia sėkmė aplankė projekto dalyvius. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja  Jurgita Trifeldienė matematikos mokytojams įteikė padėkos dovanėles – bloknotus. Matematinius pasiekimus paskelbė ir mokinius, pasiekusius tam tikrų rezultatų, apdovanojo vyriausioji specialistė Valda Tilienė ir Centro vadovė Virginija Vanagienė.

Geriausią komandinį rezultatą pasiekė Kupiškio P. Matulionio 1-oji komanda. Už pasieką gerą komandinį rezultatą apdovanotos Šimonių pagrindinės mokyklos ir Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro komandos.

Kiekviena šventė, net jeigu tai ir projektinė veikla, turi pabaigą. Kiekvienos mokyklos komanda išsivežė pasiektų rezultatų kraitę, kurią analizuos kartu su mokytojais. O svarbiausia, kad šią ypatingą – matematinės konstantos Pi – dieną visus lydėjo džiugi  pavasarinė nuotaika.

 

Irėna Dugnienė, lietuvių k. mokytoja