IŠVYKA Į VABALNINKĄ

Sausio mėnesį ,,Tėvų klubo“ nariai ir keletas vaikų vyko į greta mūsų esantį Vabalninką. Išvykos tikslas - susipažinti su šio miestelio amatininkų ir tautodailininkų darbais.

"Tėvų klubo“ nariai aplankė bendruomenės namus, kuriuose vyksta  amatininkų, tautodailininkų parodos, edukaciniai užsiėmimai. Šiose patalpose eksponuojami tautodailininko Vydo Vareikos drožiniai. Visus pasitiko įspūdingas drakonas, lentynose puikavosi linksmos skulptūrėlės, ant sienų kabojo Užgavėnių kaukės, o aplink buvo gausybė įvairiausių šaukštų. Tautodailininkas papasakojo apie savo pirmuosius darbus, kūrybą.

Tradicinių amatų meistrė Zita Kumpelienė pristatė vilnos vėlimo amatą ir pademonstravo savo darbus. Meistrė dalyvauja parodose, mugėse, veda edukacinius užsiėmimus. Mamos panoro daugiau sužinoti apie šį amatą ir jo pasimokyti, todėl ateityje lauks dar ne vienas susitikimas su amatininke Z. Kumpeliene.

Po parodos bendruomenės namuose laukė Vabalninko muziejus, įsikūręs name, kuriame pokariu veikė KGB būstinė. Muziejuje pristatoma šio krašto buitis, iš Vabalninko ir jo apylinkių kilę garsūs žmonės, įrengtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko memorialinis kambarys. Taip pat šiuo metu eksponuojama nuostabi Dalios Skučaitės popieriaus karpinių paroda ,,Pirmosios snaigės Vabalninkui“.

Na,  ir pabaigai, laukė dar vienas susitikimas su garsiu drožėju – Vidu Jatulevičiumi. Aplankyta medžio galerija ,,A2+V2“. Ją menininkas įkū¬rė sa¬vo na¬muo¬se, antra-me aukš¬te virš dirb¬tu¬vių. Per vi¬są gy¬va¬vi¬mo lai¬ko¬tar¬pį ten spė¬jo ap¬si¬lan¬ky¬ti virš 3000 žmo¬nių.

V. Jatulevičius gamina kryžius, įvairaus dydžio skulptūras, daug detalių turinčius darbus. Gausybė menininko darbų išsibarstę po visą Lietuvą. Beje, keletą jų turime ir mūsų mieste - ,,Vėžys“ ir ,,Bebras“ puikuojasi ant Kupos kranto.

Meistras labai įdomiai pasakojo apie savo darbus, jų atsiradimo istorijas. Galerijos sienas puošia daugybė apdovanojimų už darbus ir nuopelnus. 2015 me¬tais jam bu¬vo įteik¬tas svar¬biau¬sias Va¬bal¬nin¬ko ap¬do¬va¬no¬ji¬mas „Li¬no žie¬do“ žy¬muo.

,,Tėvų klubo“ nariai šia išvyka liko sužavėti ir nustebinti, kad tokiame nedideliame miestelyje yra tiek daug amatininkų ir tautodailininkų. O jų darbai išties puikūs.

Mokytoja Vaida Arlauskienė