Ruduo prasideda gražia švente – Mokslo ir žinių diena

Kadangi šiemet Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo 1-oji – bus sekmadienį, tai mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia nukeliama į artimiausią darbo dieną - rugsėjo 2-ąją, pirmadienį.