25-ASIS LIETUVOS GIMTADIENIS ANTAŠAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Kovo 10 d. Antašavos pagrindinės mokyklos bendruomenė iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines. Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis B. Kairiene ir A. Laužikiene surengė dailyraščio konkursą „Lietuvos gimtadienis“ ir spalvingais darbeliais papuošė mokyklos interjerą. Šventinis renginys prasidėjo miestelio aikštėje. Prie iškilmingai pakeltos Lietuvos Respublikos vėliavos, Kaštonų alėjoje susirinko mokiniai, mokytojai, miestelio bendruomenės žmonės, svečiai. Bendruomenės pirmininkė L. Čiuliepienė papasakojo Kaštonų alėjos atsiradimo istoriją. Šie medžiai buvo pasodinti būtent Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo garbei prieš 25-erius metus. Antašavos parapijos klebonas R. Gudelis pasveikino visus antašaviečius su garbinga švente, priminė, kad Laisvę reikia vertinti ir už ją kovoti. Mokiniai Kaštonų alėją papuošė baltais Taikos balandžiais. Po to visas būrys renginio dalyvių skubėjo į mokyklos kiemą, kuriame surengė akciją „Tautos žiedas“.  Baigiamoji renginio dalis vyko mokyklos aktų salėje. Čia savo dovaną Lietuvai įteikė mokyklos mokiniai, parodydami šventinį koncertą. Mokytojos Z. Aukštikalnienė ir I. Dugnienė kartu su mokyklos direktore V. Tiliene padėkomis ir asmeninėmis dovanėlėmis apdovanojo 1-10 klasių mokinius, dalyvavusius „Žyniuko“ konkurse, skirtame taip pat Lietuvai. Lietuvos gimtadienio šventėje dalyvavo gerbiamas Kupiškio krašto žmogus - Leonas Apšega, Lietuvos, nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras. Svečias įdomiai papasakojo tų svarbių Lietuvai dienų istoriją, parodė pirmąjį gautą nepriklausomos Lietuvos pasą, signataro pažymėjimą, parkerį, su kuriuo pasirašė Lietuvai svarbų dokumentą – Nepriklausomybės atkūrimo Aktą. Signataras atsakinėjo į klausimus, draugiškai bendravo su bendruomenės nariais. Sveikinimo žodžius tarė Mokyklos tarybos narys G. Laužikas. Jis pabrėžė, kad kasdieniai darbai yra didžiausia dovana tėvynei ir palinkėjo visiems didžiuotis savo pasiekimais. Lietuvos gimtadienio šventę vainikavo 2 dideli tortai, kuriuos įteikė mokyklos direktorė V. Tilienė. Dvi mokyklos mokytojos Morta Pavilonytė ir Deimantė Varnauskaitė, gimusios 1990 metais kartu su Nepriklausoma Lietuva, uždegė ant šventinių tortų gimtadienio fejerverkus. Baigiamasis šventės akordas – visų bendruomenės narių sugiedotas Mokyklos himnas. Visi šventės dalyviai, svečiai jautėsi, džiugiai ir  pakiliai nusiteikę.

 

Straipsnį parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Vanagienė