Aktualijų archyvas

Rugsėjo 1-osios šventė

Pamažu iškeliauja karšta vasara, pažadėjusi sugrįžti...

Vėjas jau bando nuskinti medžių lapus ir kloja mums po kojomis.

Pačiomis ryškiausiomis spalvomis ruošiasi nušvisti laukai, miškai, sodai.

Ilgai atostogavus kaitros ir saulės derinyje,

sulaukta pačios gražiausios rudens šventės – Rugsėjo 1-osios...

MIELI MOKINIAI IR JŲ TĖVELIAI,

Rugsėjo 1 - osios šventė Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre prasidės 10.00 val. šv. Mišiomis Antašavos bažnyčioje.

10.45 val. kviečiame į Pirmąją naujų mokslo metų pamoką.

Mokyklos autobusas važiuos:

iš Duorpių stotelės.....................9.00 val.

iš Ąžuolytės stotelės...................9.05 val.

iš Didžprūdėlių stotelės................9.10 val.

iš Didžprūdžių (prie kryžiaus)..........9.15 val.

iš Viktariškių..........................9.25 val.

iš Ničiūnų stotelės.....................9.35 val.

iš Tebešiūnų stotelės...................9.40 val.

iš Uoginių stotelės.....................9.45 val.

iš Darsiškių............................9.50 val.

 

Mokyklos administracija

Metodinė-praktinė Kupiškio rajono mokytojų konferencija

 

Metodinė-praktinė Kupiškio rajono mokytojų konferencija

SAUGI IR RŪPESTINGA MOKYMOSI APLINKA – KELIAS Į VAIKO SĖKMĘ

2015 m. kovo  27 d. Kupiškio rajono Antašavos pagrindinėje mokykloje vyko rajono mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Saugi ir rūpestinga mokymosi aplinka – kelias į vaiko sėkmę“. Konferencijos tikslas – pasidalinti mokytojų gerąja patirtimi, ugdant mokinių vertybines nuostatas, kuriant palankią emocinę atmosferą, kurioje kiekvienas jaučiasi priimamas, svarbus ir laukiamas. Konferencijos globėja - Daiva Šukytė, Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė, tarptautinių socialinio ir emocinio ugdymo programų diegimo LIONS QUEST instruktorė.

Į konferenciją atvyko Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė. Sveikindamas susirinkusius dalyvius, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas R. Jocius, akcentavo, kad tokio pobūdžio konferencija surengta tinkamu laiku, kadangi šiandieninėje mokykloje vis didesnis dėmesys skiriamas mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui. Savo įžanginiame žodyje mokyklos direktorė Valda Tilienė pabrėžė, kad „jaunosios kartos auklėjimas, jos rengimas gyvenimui rūpėjo visais laikais, pradedant pirmykšte bendruomene ir baigiant šiandiena. Žvelgiant į atskirais tarpsniais  Lietuvoje keltus ugdymo tikslus galima teigti, kad visais laikais buvo svarbu išugdyti harmoningą ir visapusiškai brandžią intelektualinę asmenybę. Kartais per daug susikoncentruojame ties žinių perdavimu, sumenkindami doro, sąžiningo, atviro piliečio ugdymą. Konferencijos metu pasidalinsime gerąja patirtimi, kaip sekasi ugdyti šiuolaikišką pilietį, gebantį gyventi šiandieninėje visuomenėje, pilnoje naujovių ir iššūkių“.

Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė savo pranešime „Socialinis ir emocinis ugdymas – kompleksinis požiūris į vaiko sėkmę mokykloje ir gyvenime“ pabrėžė, kad ne vien akademinės žinios užaugina žmogų, gebantį adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje, bet didelę reikšmę turi jo emocinė būsena mokykloje, namuose, aplinkoje. „Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nurodytos gairės, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Švietimui iškeltas uždavinys ugdyti atsakingą, kūrybingą ir atvirą žmogų verčia ieškoti naujų būdų pažinimo kompetencijoms ugdyti, skatinti vaiko asmenybės ūgtį ne tik akademinėmis žiniomis, bet ir socialinės ir emocinės prigimties gebėjimais, tokiais kaip savigarba, dora, savitvarda, socialumas, atsakingumas, klausymasis, sprendimų priėmimas, problemų sprendimas.

Mūsų  mokyklos mokytoja Lidija Žekonienė ir socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė pasidalino patirtimi, kaip vykdo LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 5-7 klasėse. Šioje programoje rajone dalyvauja kol kas tik mūsų mokykla. Programos naudą ir veiksmingumą pajuto ne tik mokytojai, bet ir visa mokyklos bendruomenė, todėl nusprendėme nesustoti ir toliau plėtoti vaikų socialinio emocinio ugdymo pagrindus. Šiandien jau visa bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėvai, kiti mokyklos darbuotojai - dalyvauja šioje veikloje, ugdydami sumanios visuomenės narį.

Apie saugios ir rūpestingos aplinkos svarbą vaiko asmenybės brandai  pranešimus  skaitė Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos pagalbos ir vaiko gerovės skyriaus vedėja Audronė Matuzevičienė, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamosios klasės auklėtoja Lina Mergiūnienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytoja Ingrida Barauskienė, Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos mokytoja Rita Jurkštienė ir socialinė pedagogė Aušra Mykolaitienė, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos ir Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos psichologė Rasa Krikščiūnienė bei Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Liudvinavičienė.  Kupiškio mokyklos „Varpelis“ logopedė Liudvika Razgevičienė parengė stendinį pranešimą.

 

Baigiantis konferencijai, visi dalyviai atsakė į refleksijai parengtus klausimus, kuriuos apibendrino kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė savo mintis apie konferencijoje girdėtus pranešimus išsakė eiliuotai, pabrėždama, kad kiekvienas vaikas yra naujas pasaulis, reikalaujantis labai daug meilės, pagarbos, supratimo ir emocinio ryšio.

Konferencija baigėsi diskusijomis prie kavos puodelio, kurių metu dalyviai galėjo bendrauti su konferencijos viešnia D. Šukyte, semtis žinių jiems rūpimais klausimais, pasitarti, kaip galima būtų rasti sprendimus vaikų socialinio emocinio ugdymo klausimais.

 

 

 

Straipsnį parengė

Virginija Vanagienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STOVYKLAUJAME

STOVYKLAUJAME

Birželio 1-5 dienomis mokykloje vyko 1-4 ir 5 klasių  socializacijos vaikų vasaros poilsio stovykla „Įgūdžių žiedas“.

Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai susikūrė taisykles, numatė veiklas, žaidė mėgstamus judriuosius žaidimus. Visus sužavėjo susitikimas su tautodailininke Zita Kumpeliene, kuri pristatė  savo darbus. Mokiniai susipažino su vilnos velimo  technika, pasigamino sau po darbelį.

Antrąją stovyklos dieną vyko į Panevėžio rajono Upytės linų muziejų. Dalyvavo edukacinėje pamokoje „Lino kelias“. Kopė į Čičinsko piliakalnį, susipažino su jo atsiradimo istorija.

Trečioji diena- sporto šventė. Išbandė jėgas bėgime, virvės traukime, estafečių žaidime ir kitose rungtyse.

Ketvirtą dieną stovyklautojai lankėsi mokytojos Aldonos Laužikienės sodyboje. Mažieji stovyklautojai susipažino su duonos  keliu, patys senovinėje krosnyje kepė bandeles, vaišinosi blynais iš „razavų “miltų.

Penktąją dieną vėl keliavo. Aplankė Adomo Petrausko muziejų. Domėjosi surengtomis parodomis, apžiūrėjo naująjį Amatų centrą, užsuko į Uoginių kavinaites, kuriose pasimeldė prie Adomo kapo, apžiūrėjo senąją koplytėlę.

 

Ši savaitė vaikams paliko didelį įspūdį, daug sužinota, pamatyta, aplankyta.

Akcija "Tėčiai skaito vaikams"

Šiandien mažieji mokinukai (priešmokyklinukai) dalyvavo akcijoje "Tėčiai skaito vaikams".

Džiaugiamės, kad toks šaunus ir aktyvus tėvelis atsiliepė į kvietimą ir paskaitė vaikams seną, bet gerą eiliuotą pasaką "Meškiukas Rudnosiukas".

Ilgai atostogavus kaitros ir saulės derinyje, sulaukta pačios gražiausios rudens šventės – Rugsėjo 1-osios...

Pamažu iškeliauja karšta vasara, pažadėjusi sugrįžti... Vėjas jau bando nuskinti medžių lapus ir kloja mums po kojomis.

Pačiomis ryškiausiomis spalvomis ruošiasi nušvisti laukai, miškai, sodai. Ilgai atostogavus kaitros ir saulės derinyje, sulaukta pačios gražiausios rudens šventės Rugsėjo 1-osios...

MIELI MOKINIAI IR JŲ TĖVELIAI, Rugsėjo 1 - osios šventė Antašavos pagrindinėje mokykloje prasidės 10.00 val. šv. Mišiomis Antašavos bažnyčioje. 10.45 val. kviečiame į Pirmąją naujų mokslo metų pamoką.

Mokyklos autobusas važiuos:

iš Duorpių stotelės.....................9.00 val.

iš Ąžuolytės stotelės..........9.05 val.

iš Didžprūdėlių stotelės.......9.10 val.

iš Didžprūdžių (prie kryžiaus).9.15 val.

iš Viktariškių.................9.25 val.

iš Ničiūnų stotelės............9.35 val.

iš Tebešiūnų stotelės..........9.40 val.

iš Uoginių stotelės............9.45 val.

iš Darsiškių...................9.50 val.


Mokyklos administracija

10-asis Kupiškio rajono 7 klasių mokinių matematikos vertinimo dermės projektas

Kovo 13 d. Kupiškio r. Antašavos pagrindinėje vyko  „Rajono 7 klasių mokinių matematikos vertinimo dermės projektas“. Projektas, tapęs tradiciniu renginiu, šiais metais buvo organizuotas jau 10 kartą. Simboliška, kad į projektą atvyko 10 mokinių komandų iš 9 mokyklų. Viena mokinių komanda buvo iš Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos.  Kupiškio rajono kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė  tarė sveikinimo žodį projekto dalyviams ir palinkėjo sėkmingo darbo.  Mokyklos direktorė Valda Tilienė supažindino su projekto taisyklėmis bei pakvietė komandas, lydint mūsų mokyklos mokytojams, užimti darbo vietas klasėse.

Visų atvykusių mokinių 1-ojo pusmečio matematikos bendras įvertinimas buvo 6,45 balo. Komandas sudarė mokiniai, turintys įvairius 1-ojo pusmečio matematikos įvertinimus nuo 10 balų iki 3 balų. Pirmiausia mokinių laukė rimtas darbas klasėse. 5 mokinių grupės po 10 mokinių kiekvienoje 45 min. koduotuose lapuose sprendė matematikos uždavinius. Per tą laiką, kol mokiniai atliko užduotis, rajono matematikos mokytojams buvo surengtas Protų mūšis. Pasibaigus pamokai, mokytojai taisė ir vertino mokinių darbus. Mokiniai turėjo galimybę užsiimti įvairiomis veiklomis: žaisti stalo tenisą, krepšinį, stalo žaidimus ir kt.

Baigus taisyti darbus ir suvedus rezultatus laukė maloniausia projekto dalis – apdovanojimai. Net 3 mokyklų – Alizavos, Antašavos ir Šimonių – mokinių komandos pasiekė geriausių rezultatų ir gavo apdovanojimus.  9 mokiniai pagerino savo rezultatus tarp turinčių tokius pat įvertinimus mokinių ir taip pat sulaukė asmeninių apdovanojimų. Na, o mokyklos direktorės Valdos Tilienės įsteigtas asmeninis prizas atiteko Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniui Justui Puzeliui už didžiausią padarytą pažangą.

 

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Vanagienė

Pasaulinės AIDS dienos Protų mūšis: „AIDS geriau žinoti“

Jau beveik trisdešimt metų Gruodžio 1-ąją pasaulyje minima Pasaulinė AIDS diena. Ją inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Pažymint pasaulinę AIDS dieną siekiama propaguoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV infekciją ir susijusias problemas.

Šią dieną įvairiose Lietuvos vietose vyko Protų mūšis „AIDS: geriau žinoti!“, kuris apjungė virš 30 tūkst. dalyvių. Šiemet dalyvauti Protų mūšyje užsiregistravo 580 bendruomenių: ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos, aukštosios mokyklos ir kitos. Ne išimtis ir Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.

Mokiniai jau trečius metus iš eilės dalyvauja Protų mūšyje, skirtame Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Įsisegę šios dienos simbolius „Raudonus kaspinus“ ir susirinkę į mokyklos aktų salę visi atidžiai išklauso pateiktą statistinę informaciją „ŽIV/AIDS Lietuvoje ir pasaulyje“. Vėliau komandos dalyvauja testiniame žaidime „AIDS: geriau žinoti!“. Mokiniai atliko užduotis, išsiaiškino, ką žino apie AIDS. Žaidimo metu buvo siekiama atkreipti mokinių dėmesį į ŽIV/AIDS ir narkomanijos problemas, ugdyti mokinių dorines nuostatas, įspėti bendraamžius dėl rizikingo elgesio padarinių, skatinti reikliai vertinti ir prisiimti atsakomybę už savo ir draugų elgesį, įvertinti mokinių žinias apie ŽIV ir AIDS, mokyti juos saugoti sveikatą.

Parengė

 

Mokytoja Irėna Dugnienė