Aktualijų archyvas

Žodžio ir Šviesos šventė Alizavoje

Kiekvienais metais lapkričio mėn. antrą savaitę švenčiama Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tai kasmetinė tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti progos vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečianti susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį.

Pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja - populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą. Visose projekte dalyvaujančiose bibliotekose vyksta Žodžio ir šviesos šventė. Renginio metu uždegama simbolinė žvakė ir skaitomas organizatorių nurodytas tekstas.

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė pakvietė 1-10 klasių mokinius dalyvauti Žodžio ir šviesos šventėje pristatant organizatorių nurodytą skyrių „Pepė švenčia gimtadienį“.

Antašavos MDC panoro dalyvauti Pepės gimtadienyje. Samanta Berankytė (5 kl.), Kamilė Jasiūnaitė (7 kl.) ir Kristina Keraitytė (8kl.) paruošė ir, pasirinkusios tam tikrą nuotaiką (linksmai, džiugiai, verksmingai), raiškiai perskaitė nurodytas teksto dalis. Mergaitės, kaip ir visos Gimtadienyje dalyvavusios Pepės (o jų buvo net 22), buvo apdovanotos padėkomis ir remėjų prizais. Samantos suvaidinta Pepė tapo Natūraliausia Pepe, o Kamilės pristatyta Pepė – Kūrybiškiausia.

Šventėje dalyvavo ir įspūdžiais iš Islandijos dalinosi pasakorius iš Panevėžio Laimutis Vasilevičius, kuris taip pat įteikė prizus savo pasirinktoms Pepėms, padovanojo mokyklos bibliotekai literatūros.

Mokiniai dalyvavo ir šiaurietiškų patiekalų gaminimo bei degustacijos konkurse: jiems reikėjo pristatyti Norvegijos patiekalus. Ir dar viena sėkmė: komisija nusprendė, jog Antašavos MDC mokiniai pagamino Šiaurietiškiausią patiekalą. Bet su malonumu buvo degustuotas saldus prizas – lietuviškas Medaus pyragas.

Laikas šventėje prabėgo nepastebimai. Įspūdžiai lieka ilgam...

 

Ačiū šventės organizatorei Danutei Miknevičienei už puikią Žodžio ir šviesos šventę, skatinančią supažindinti Šiaurės šalių literatūra, gamta ir kultūros paveldu.

 

Vasario 16-oji

„Tai mano Lietuva...“

„Žmogau, ar tu kada nors esi susimąstęs, kas tau yra Lietuva? Už ką šį kraštą tu gerbi? Už ką gerbi ir myli žemę, kuria jau šitiek laiko vaikštai?..“

Taip mąstant penktadienį, vasario 13-ąją, buvo švenčiama Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji – Antašavos pagrindinėje mokykloje. Diena, liudijanti apie iškiliųjų signatarų drąsą, primenanti apie nenumaldomą tautos ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai.

Ruošdamiesi minėti šią dieną mokiniai aktyviai įsitraukė į jaunimo organizacijų inicijuotą akciją „Lietuvai ir man“, rišdami ir ryšėdami trispalves apyrankes, simbolizuojančias Tautos vienybę. Šios apyrankės bus rišamos ir dovanojamos visą dviejų valstybinių progų tarpšventį – iki Kovo 11-osios.

Geriausia dovana Lietuvai – tai jos neįkainojama istorija ir mokinių sukauptos žinios. Tokią dovaną Lietuvai dovanojo 1-10 klasių mokiniai dalyvaudami „Protų mūšyje“, skirtame Vasario 16-ajai paminėti.

Įteikę „Žinių dovaną“ Lietuvai 5-8 klasių mokiniai įsijungė į Kupiškio kultūros centro organizuotą pilietinę akciją „Skambanti Tėvynės giesmė“ Lietuvos atkūrimo dienai paminėti. Mokiniai į Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus aikštę nuvežė tautiškomis spalvomis ir palinkėjimais Lietuvai išmargintą inkiliuką.

 

 


Inkilas – tai gimtųjų namų simbolinė išraiška. Žvelgdamas į juos tegu kiekvienas prisimena, kur yra tikrieji jo namai, jog į juos visada gali sugrįžti kaip paukščiai pavasarį sugrįžta atgal. Besitraukiančios žiemos sniegu padengta Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus aikštė iki Kovo 11-sios dienos – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ečio – džiugins visus tautiškomis spalvomis.

„Saugiai“ įkurdinę inkiliuką, mokiniai apsilankė Kupiškio rajono savivaldybėje padovanodami darbuotojams savo pačių rištas trispalves apyrankes.

 

Dalinkimės šiuo šventiniu džiaugsmu. Didžiuokimės savo valstybe – drąsia, vieninga, mokančia kovoti už savo laisvę ir ją branginti. Didžiuokimės būdami šios valstybės dalimi ir nepaliaukime ją kurti: modernią, pažangią, saugančią savo kalbą bei tradicijas ir kartu atvirą, svetingą kitoms tautoms.

Straipsnį parengė

 

Irėna Dugnienė

Mokyklai suteiktas saugios e. erdvės bronzinis ženklas

Europos mokyklų tinklas „European Schoolnet“ sukūrė „Saugios e. erdvės ženklą“ – Europos mokyklų akreditavimo sistemą. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį, siekiant plėtoti ir palaikyti aukštus saugios e. erdvės standartus.

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokyklai-daugiafunkciniam centrui suteiktas saugios e. erdvės bronzinis ženklas.

 

Saugios e. erdvės ženklo svetainė – www.esafetylabel.eu (lietuviška svetainės aplinka pasiekiama pasirinkus kalbą viršutiniame dešiniajame svetainės kampe).

Svečiuose lankosi policijos bičiulis – Amsis

Svečiuose lankosi policijos bičiulis – Amsis


2013 m. gruodžio 2 dieną svečiuose lankėsi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistė Elida Krikščiūnienė kartu su policijos bičiuliu - Amsiu. Specialistė pradinių klasių mokiniams priminė saugaus eismo kelyje taisykles ir paskatino jų laikytis. Susitikimo metu vaikai žiūrėjo prevencinius filmukus ir pagilino žinias - kaip reikia elgtis pastebėjus vagystę ar ką daryti, jeigu paskambino telefoniniai sukčiai.

 


 

 

 

 

Informaciją parengė

Socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė


Mokykloje vyko tėvų susirinkimas...

Mokykloje vyko tėvų susirinkimas...

Vasario 23 d. mokykloje vyko 1-10 klasių mokinių tėvų susirinkimas "Mokinių mokymosi motyvacijos stoka ir jos stiprinimo galimybės". Į susirinkimą atvyko gausus tėvelių būrys, mokyklos administracija, klasių auklėtojai, buvo pakviesta VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro medicinos psichologė Aurelija Kukenienė.

5-6 klasių auklėtoja Lidija Žekonienė pristatė nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo veiklą mokykloje, supažindino tėvus su pagrindinėmis temomis, su veiklos tikslais. Mokyklos direktorė Valda Tilienė, kuri kuruoja mokykloje vykdomą socialinio emocinio ugdymo veiklą akcentavo, kad joje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, įskaitant ir nepedagoginį personalą.

Tėvai pastebėjo, kad mokykloje didelis dėmesys skiriamas tarpusavio santykiams, vaikų emocijoms, kad dauguma vaikų noriai pasakoja apie gyvenimą mokykloje, kad vaikus konsultuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė ir kt.

Socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė pristatė 5-10 klasių mokinių tyrimo "Mokinių mokymosi motyvacijos stoka ir jos stiprinimo galimybės" rezultatus.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro medicinos psichologė Aurelija Kukenienė supažindino tėvus su savo darbo ypatumais, padrąsino, esant reikalui, nebijoti kreiptis pagalbos į psichologą. Kalbėdama su 5-10 klasių mokiniais, psichologė ne tik pasakojo apie savo darbo ypatumus, bet ir sugriovė mitus, kurie vis dar kelia baimę laiku kreiptis pagalbos į psichologą.

Baigiantis susirinkimui, mokyklos direktorė Valda Tilienė, apibendrino susirinkimą, pakviesdama tėvus būti aktyviais ir pateikti pasiūlymų mokyklos strateginiam planui.


Straipsnį parengė

Agnė Gadeckienė

STARTAS Į TARPTAUTINIUS PROJEKTUS

Rugpjūčio 24-26 dienomis Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja Dovilė Vaičienė ir pradinių klasių mokytoja Birutė Kairienė dalyvavo projekto

„eTwinning“ kvietimo tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“. Seminarą organizavo švietimo mainų plėtotės fondas. Seminaro tikslas - skatinti Lietuvos mokytojus, gyvenančius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų bendradarbiauti, kuriant nacionalinius „eTwinning“ projektus, taip plėtojant tautiškumo idėją tarptautiškumo kontekste.

Į seminarą susirinkusius mokytojus sveikino švietimo ministerijos atstovė ir filosofijos katedros vedėjas Liutauras Degėsis.

Pirmą seminaro dieną vyko ženklelių įteikimo ceremonija. Mokytojai, svečiai iš kitų Europos šalių pasidalijo gerąją savo darbo patirtimi, vykdytais  projektais.

Antrą seminaro dieną pradėjome bendra daina, grupelėse piešėme piešinius, vyko sumodeliuotų automobiliukų varžybos. Visi dalyviai buvome suskirstyti į mažas grupeles. Grupėse vyko praktiniai užsiėmimai: „Klasės sužaidybinimo metodai“, „Mobilieji įrenginiai ugdymo procese“ ir „Projekto rezultatų poveikis ir sklaida“. Po praktinių užsiėmimų  vyko ekskursija po Vilniaus senamiestį.

Trečią dieną „Vaikų linijos “psichologė kalbėjo tema  „Vaikai + išmanusis pasaulis  ═ galimybės ar pavojai?“ Lektorė skaitė mokinių gautus laiškus, analizavo problemas.

Pagal nurodytą projektų planavimo  metodiką grupelėse rašėme projektus. Savo pasirinktus projektus pristatėme vieni kitiems.

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvaus projekte „Matematika aplink mus“. Projekto partneriai - Vilniaus „Žaros“ gimnazija, Šiaulių „Juventos“ progimnazija ir Vilniaus „Gabijos“ gimnazija. Kiekvieną mėnesį turėsime atlikti  numatytas užduotis ir filmuotą medžiagą  nusiųsti  savo partneriams.

Antašavos mokyklos – daugiafunkcio centro vyresniųjų klasių mokiniai dalyvaus projekte „Lietuva – tai aš“, bendradarbiausime su Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Kauno sakralinės muzikos mokykla, Rogalando lietuvių bendrijos vaikų laisvalaikio centru, Gargždų „Minijos“ progimnazija ir kitomis mokyklomis. Projekto metu vyks sklaida įvairiomis informacijos priemonėmis, dalinsimės gerąja patirtimi, pristatysime žinutę „Aš-lietuvis“ „TwinSpace“ erdvėje.

Programa „eTwinning“ buria mokyklas ir visą vietos bendruomenę į dinamišką tinklą, kuriame mokytojams nereikia keliauti, kad susitiktų su savo partneriais - jie tiesiog naudosis IKT, kad palaikytų ryšius. Projektų „eTwinning“ patirtis padeda tiesti tiltus Europoje, skatina mokytojus, mokinius išsakyti savo nuomonę, puoselėti draugiškus santykius.

Šis seminaras buvo naudingas- susiradome bendraminčių, pradėjome veiklą

„eTwinning“ programoje. Mokiniai, dalyvaujantys „eTwinning“ projektuose, IKT pagalba susipažins su kitų mokyklų mokinių atliekama veikla bei patys parodys savo atliktas užduotis.

 

 

Straipsnį parengė seminaro dalyvės: Dovilė Vaičienė ir Birutė Kairienė

 

 

 

Antašavos MDC Vaikų klubo išvyka į Pasvalį

Atskubėjęs pavasaris skatina sportuoti, judėti. Pažvelgus į besišypsančią saulutę norisi būti gryname ore, pasimėgauti šiluma ir gamtos prieglobsčiu.

Balandžio 5 d. Vaikų klubo nariai nutarė skirti sportinei veiklai. Nutarėme aplankyti Pasvalio sporto mokyklos baseiną ir atnaujinti plaukimo įgūdžius.

Diena pasitaikė puiki, todėl pasižvalgėme po patį miestą. Aplankėme girnų muziejų, grožėjomės surinkta unikalia girnų kolekcija,  įspūdingais akmenimis ir medžio drožėjų darbais.

Užsukome į vienintelį pasaulyje Smegduobių parką. Vaikai išbandė žaidimų aikšteles, lauko treniruoklius, karstynes ir sūpynes.

Po intensyvios treniruotės gryname ore laukė gaivinančios pramogos baseine. Vaikai mėgavosi baseino vandens vėsa,  pirčių malonumais.

Po tokios sveikai praleistos dienos grįžome į namus pavargę, bet laimingi.