Aktualijų archyvas

AZARTIŠKA „OPTIMMISTŲ“ KOMANDA

Kiekvieną antradienį – nuo rugsėjo 19 d iki gruodžio 5 d. – dešimčių Lietuvos miestų kavinėse, bibliotekose ir baruose susirinkdavo bendraminčiai, suremdavo kaktas ir drauge mėgindavo atsakyti į 8-OJO SEZONO GYVOJO „AUKSINIO PROTO“

žaidimo klausimus. Tai ne tik žaidimas, bet ir galimybė pabūti kartu su savo bendruomene, užmegzti naujų pažinčių, praplėsti akiratį.

Azartas ir intriga bei netikėčiausių žinių bagažas lydi kiekviename ture nuo pat pradžių iki galo.

Net nepajunti, kaip stulbinama klausimų ir rungčių įvairovė įtraukia į žaidimą.

„Auksinis protas" – tai nepakartojama intelektuali kova!

Tarp 382 Lietuvos ,,Auksinio Proto“ komandų turimų žinių bagažą atvėrė bei akiratį plėtė

AZARTIŠKA „OPTIMMISTŲ“ KOMANDA:

Laisva Čiuliepienė – komandos kapitonė

Zita Aukštikalnienė

Birutė Kairienė

Angelika Lukošiūnienė

Vaida Arlauskienė

Lina Rožėnienė

Gabija Rožėnaitė

Romas Čiuliepa

Irėna Dugnienė

Saulius Dugnas

 

,,Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę“

(Prancūzų rašytojas Victor Hugo)

Vyko ekonomikos ir verslumo pamokos

Sausio 30 d. 9-10 klasių mokiniai vyko į Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnaziją. Mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti projekte kartu su gimnazistais „Mokomės išmintingai elgtis su pinigais“. Tris pamokas mokiniams pravedė  lektorius Aivaras Pranarauskas,


 

„Pinigai-mano talentas“; „Stiprios mintys virsta pinigais“; “Kodėl paleidžiame pinigus“, autorius.

Pagrindinė užsiėmimų tema - „Pinigų psichologija“. Mokiniai mokėsi suprasti, kad gyvenime būtina siekti savo užsibrėžtų tikslų, pozityviai žvelgti į vykstančias permainas, būti motyvuotiems. Lektorius vaizdžiai ir įdomiai palietė tokias temas kaip „Verslumas ir jo ugdymas“, „Pinigai ir karjera“, „Perteklius ir nepriteklius“. Mokiniai turėjo galimybę dar kartą grįžti prie savęs pažinimo. Lektorius drąsino jaunuosius klausytojus, griaudamas mitus apie verslą ir verslininkus, akcentavo, kokios savybės padeda kurti ir sėkmingai vystyti savo verslą, ką reiškia būti lyderiu, ar visa tai galima išsiugdyti. Mokiniams lektorius vaizdžiai paaiškino pinigų atsiradimo schemą, atlygio mechanizmą, pertekliaus ir nepritekliaus sąvokas. Mokiniai sužinojo verslo sėkmės istorijų. Mokiniai apie šį projektą atsiliepė labai pozityviai, nes tai dar papildė jų žinias ekonomikos ir verslumo srityje bei suteikė motyvacijos siekti užsibrėžtų tikslų.

 

Antroje dienos pusėje lektorius ta pačia tema skaitė paskaitą gimnazijos ir mūsų mokyklos mokytojams.

Nutraukiamas ugdymo procesas 2019 m. birželio 13-14 dienomis

KUPIŠKIO R. SALAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO NUTRAUKIMO

2019 m. birželio 12 d. Nr. AV-36

Antašava

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 10 d. raštą

n u t r a u k i u  ugdymo procesą Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre 2019 m. birželio 13-14 dienomis.

Direktorius Dalius Žvybas

Protų mūšis „Žmonės - tai aš Žemė!“

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai dalyvavo „Protų mūšyje“, kuris buvo skirtas Žemės dienai paminėti.

Žmonės- tai aš Žemė!

Mano daina - vyturio čirenimas, varnėno giesmė, gandro kalenimas.

Mano šypsena - gėlėm nusagstyti laukai.

Mano kraujas - tyras upelio vanduo.

Mano turtas- kvepianti duona ant kasdieninio stalo.“


Mokiniai aptarė Žemės pasakytus žodžius, išsiaiškino, ką reiškia Žemės daina, jos šypsena, kraujas bei turtas. Dalyviai sudarė tris komandas: „Raudonoji gėlelė“, „Geltonoji gėlelė“ ir „Drugelis“ ir atsakinėdami į pateiktus klausimu, pagilino savo žinias apie pavasario reiškinius, paukščius, augalus, bet ir  mokėsi bendrauti tarpusavyje, išklausyti komandos nario nuomonę,  pasakyti savo.


Komandos dalyviams teko atlikti ir kūrybines užduotis- pagal nurodyto žodžio raides parašyti kuo daugiau žodžių apie pavasarį, iš sukeistų skiemenų teisingai parašyti paukščių pavadinimus.

„Protų mūšį“ laimėjo komanda „Geltonoji gėlelė“. Visi dalyviai gavo dovanų ir praturtino save naujomis žiniomis apie pavasarį ir Žemę

Mokytoja Birutė Kairienė

Smuiko ir gitaros akordų skambesys mokykloje

Smuiko ir gitaros akordų skambesys

Sausio 21 dieną mokykloje vyko muzikos edukacinė pamoka, kurią pravedė smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir klasikinės gitaros muzikantas Simonas Bušma.  Visi mokyklos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai turėjo progos paklausyti profesionalų atliekamą klasikinę muziką. Gediminas Dalinkevičius žaismingai pristatė kiekvieną Niccolo Paganini kūrinį. Smuiko garsams klasikine gitara pritarė Simonas Bušma.

Mokiniams labai patiko šis koncertas, nes kai kurie iš jų tokią muziką girdėjo pirmą kartą. Jie teigė, kad tokių susitikimų reikėtų daugiau, nes tai praplečia akiratį, suteikia daugiau išminties, padeda į pasaulį pažvelgti kitomis akimis ir visus daro geresniais. Muzikos mokytoja   Zita Lukoševičienė apibendrindama pamoką, pasakė, kad tai buvo tikra atgaiva sielai. Muzikantai  paskleidė daug meilės, nuoširdumo, šviesos, pavasarinės nuotaikos.


 

Projektas "Iniciatyvos savivaldybėms": pasiekti rezultatai ir ateities planai

Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ pagrindinis tikslas – suteikti ekspertinę, metodinę ir kitokią pagalbą savivaldybei. Pagalba – tai bendradarbiavimu grįstas projektas, nukreiptas į mokyklų veiklos ir rezultatų tobulinimą. Projekte dalyvauja 5 Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos: Subačiaus gimnazija Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla, Skapiškio pagrindinė mokykla ir Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla. Visos projekte dalyvaujančios mokyklos, pasirinkusios veiklos kryptis, Švietimo ir mokslo ministerijai kiekvieną ketvirtį teikia ataskaitas apie įgyvendintus dalykus bei numatytas tolimesnes veiklos gaires.

Lapkričio 23 dieną Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre vyko šiek tiek kitoks ketvirtinis ataskaitinis susitikimas: susitikti su mokyklos bendruomene atvyko keli ŠMM nariai. Susitikime su mokyklos bendruomenės nariais dalyvavo ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė ir vyriausioji specialistė Dalia Švelnienė, regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė ir vyresnioji specialistė Elena Stanienė, projekto koordinatorė Ieva Mizgirdaitė – Mažulė, Kupiškio r. savivaldybės Kultūros, sporto ir švietimo skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė.

Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti, kas pasiteisino iš ekspertų pasiūlytų priemonių, ką reikėtų tobulinti, kas numatyta toliau. Taip pat parodyti projekto sėkmės faktus (preliminarius įrodymus, kaip suveikė vienas ar kitas projekte įgyvendintas dalykas). Mokyklos mokytojai kartu su direktoriumi Daliumi Žvybu ir skyriaus vedėja Virginija Vanagiene pasidalino gerąja patirtimi, atsakė į ŠMM narių klausimus

ŠMM atstovės džiaugėsi mūsų mokyklos pasiektais rezultatais, mokytojų pateiktais pavyzdžiais bei atradimais, kaip vienos ar kitos mokyklos numatytos veiklos padėjo pažinti kitokį mokinį, skatino pozityvų bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų.

Meninė – istorinė išvyka į Vilnių

2017 m. lapkričio 23 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko Lietuvos kultūros paveldo ir meninio ugdymo konkurso ,,Pažinkime tautinį kostiumą“ dalyvių darbų paroda ir nugalėtojų pagerbimas.

Šiame renginyje dalyvavo Salamiesčio pagrindinės mokyklos ir Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro 5-7 klasių mokiniai, lydimi direktoriaus pavaduotojos Jolantos Skeberdienės, dailės mokytojos Svetlanos Bernotienės ir istorijos mokytojo Nerijaus Gritėno.

5 klasės mokinė Inesa Virbickaitė, 6 klasės mokiniai Kristina Keraitytė ir Armandas Kurulis už dalyvavimą šiame konkurse apdovanoti Švietimo ministerijos padėkos raštais. Visi mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose.

Kad dienos įspūdžių kraitė būtų pilna, mokiniai aplankė Katedrą, Trijų Kryžių kalną, Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros Vartų koplyčią, grožėjosi Vilniaus senamiesčio vaizdais.

Pasiektas mokinių rezultatas ir įspūdžių kupina kelionė – puiki dovana artėjančių šv. Kalėdų proga ne tik mokiniams, bet ir mokyklų bendruomenėms.

Dailės vyresnioji mokytoja Svetlana Bernotienė