Atributika

Mokyklos himnas

Antašava – taškelis mažas tu,
Margam žemėlapy tave regiu,
Čia šimtmečius skaičiuoja dvaras,
Liepų pavėsy čia taip gera,
Čia pat ir upė, ir miškai aplink,
Čia mokykla, kurion taip miela susirinkt!

Kaip aš, taip tu,
Kol mokomės, kol esam kartu,
Kol siekiam, mąstom, menam, spėjam,
Tol augame, tolei tvirtėjam!

Nors esame maži, ir mūs nedaug,
Pasauli, einame – tik mūsų lauk!
Iš knygų paslapčių, spalvų gamos,
Iš vadovėlių, muzikos natos,
Iš skaičių, formulių, eilių
Tave, pasauli, čia kuriu!

Kaip aš, taip tu,
Kol mokomės, kol esam kartu,
Kol siekiam, mąstom, menam, spėjam,
Tol augame, tolei tvirtėjam!