Mokytojų sąrašas

 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras

Mokytojų sąrašas 2021-2022 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Virginija Vanagienė Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo skyriaus vedėja, II vadybos kvalifikacinė kategorija. Socialinė pedagogė
2. Zita Aukštikalnienė Matematikos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
3. Rita Mažilienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
4. Vaida Arlauskienė Logopedė
5. Birutė Kairienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
6. Eimutis Sarsevičius Technologijų vyresnysis  mokytojas
7. Aldona Laužikienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
8. Vida Baginskienė Geografijos vyresnioji mokytoja
9. Rita Brazauskienė Rusų kalbos ir technologijų vyresnioji mokytoja
10. Zita Lukoševičienė Muzikos vyresnioji mokytoja
11. Vilma Žvybienė Gamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja
12. Svetlana Bernotienė Dailės vyresnioji mokytoja
13. Vaida Sarapienė Tikybos vyresnioji mokytoja
14. Rasa Subatė Fizinio ugdymo mokytoja.
Jungtinės ikimokyklinės grupės auklėtoja
15. Laimutis Tilius Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
16. Nerijus Gritėnas Istorijos vyresnysis mokytojas
17. Dovilė Vaičienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja