Pagalba mokiniams

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  - Virginija Vanagienė

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ - žmogus, siekiantis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Ji švietimo įstaigoje dirba kartu su mokytojais, kitais specialistais, tėvais (teisėtais vaiko atstovais).
Pagal įgaliojimus atstovauja vaikų teisėms ir gina jas teisėsaugos bei kitose institucijose.

Į SOCIALINĘ PEDAGOGĘ KREIPKITĖS DĖL:

problemų sprendimo;
smurto, prievartos atvejų;
vaiko teisių pažeidimų;
elgesio ir lankomumo problemų;
nemokamo maitinimo;
vežiojimo į mokyklą maršrutiniais autobusais;

A T E I K I T E – kartu spręsime iškilusias problemas.

Socialinė pedagogė - Virginija Vanagienė


S M U R T O A T V E J U G A L I M A K R E I P T I S:

Į SOCIALINĘ PEDAGOGĘ
Į KLASĖS AUKLĖTOJĄ
Į DALYKO MOKYTOJĄ
Į BUDINTĮ MOKYTOJĄ, MOKINĮ
Į ADMINISTRACIJĄ (DIREKTORĘ, PAVADUOTOJĄ)


MIELAS BIČIULI,

Jei šiuo metu viskas atrodo juoda ir beprasmiška, gyvenimas tau teikia sunkius išbandymus, vis grįžti prie minties, kad nenori gyventi, tikriausiai Tau - depresija. Nė vienas žmogus nėra apsaugotas nuo gyvenimo negandų. Žinok – tai laikina. Dauguma žmonių, įveikę norą pakelti prieš save ranką, dabar džiaugiasi to nepadarę.
Saliamonas sakė: ,,Viskas praeina ir šitai praeis“.

KAIP GALI PADĖTI SAU

NEBŪK VIENAS - bendrauk su draugais, būk su žmonėmis, kurie Tave myli.
KALBĖK - šnekėkis su draugais ir artimaisiais, rašyk dienoraštį. O gal Tau verta susirasti susirašinėjimo draugą? Neviltis ir bejėgiškumas pasitraukia, kai išsikalbi.
NEKOVOK SU JAUSMAIS - prisipažink sau turįs net ir pačių nemaloniausių jausmų. Kai leidi sau juos išgyventi, laikui bėgant įtampa sumažėja ir jausmai tampa ne tokie skausmingi.
NEPASIDUOK NUOBODULIUI - prisimink, ką Tu mėgsti, iškelk sau mažutį tikslą ir siek jo.
PASISTENK BŪTI AKTYVUS - fizinė veikla dažniausiai padeda.
IEŠKOK PAGALBOS - kreipkis į specialistus – psichologą, psichiatrą. Be to, Tu visuomet turi galimybę surinkti psichologinės pagalbos numerį.


PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS:

VAIKŲ LINIJA - tel. Nr. 8-800-11111,
JAUNIMO LINIJA - tel. Nr. 8-800-28888,
www.vaikulinija.lt – pagalba internetu, laiškais, telefonu,
www.jppc.lt (jaunimo psichologinės paramos centras) – pagalba internetu(draugo laiškai).AR ŽINAI,
KOKIĄ KLAIDĄ MES VISUOMET DAROM?
MUMS ATRODO, KAD GYVENIMAS NEBEPASIKEIS,
KAD VIENĄ KARTĄ, PAJUDĖJUS BĖGIAIS,
REIKĖS JAIS VAŽIUOTI IKI GALO.
TAČIAU LIKIMAS TURI NEPALYGINTI DAUGIAU VAIZDUOTĖS NEGU MES.
BŪTENT TADA, KAI JAU MANAI PRIĖJĘS LIEPTO GALĄ, KAI TAVO NEVILTIS PASIEKIA VIRŠŪNĘ,
STAIGA, TARSI UŽĖJUS VĖJO GŪSIUI,
VISKAS PASIKEIČIA, APVIRSTA AUKŠTYN KOJOM,
IR TU IMI GYVENTI
NAUJĄ GYVENIMĄ.

S.Tamaro