Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis

 

Darbuotojų pareigos

Sąlyginis etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis
(bruto (neatskaičius mokesčių) 2016 metai

(darbuotojų skaičius)

Vidutinis darbo užmokestis
(bruto (neatskaičius mokesčių)) 2017 metų III ketvirtis

(darbuotojų skaičius)

 

Mokyklos direktorius

 

1

1014,67
(1)

-

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

932,99
(1)

842,83
(1)

 

Pagalbos mokiniui specialistai

 

0,5

462,73
(2)

454,31
(1)

 

Mokytojai

 

8,6

1003,66
(18)

1003,66
(17)

 

Aptarnaujantis personalas

 

6,75

393,41
(7)

393,41
(7)