Tėvelių dėmesiui. Dėl Vaiko sveikatos pažymėjimo

 

Tėvelių dėmesiui,

Norime priminti, kad kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems mokiniams iki 18 m., taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas.

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė asmens sveikatos priežiūros specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose (ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše vadinamos mokyklomis):

1. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. popierinės pažymos nebeišrašomos.

2. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. statistinės apskaitos forma Nr.027-1/a ,,Vaiko sveikatos pažymėjimas‘‘ pakeista į elektroninę statistinės apskaitos formą Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas‘‘.

Visi duomenys, susiję su Mokinio sveikatos pažymėjimu, tvarkomi elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas ar odontologas, duomenis apie vaiko sveikatos būklę įveda į elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą. Taip užtikrinamas sveikatos duomenų konfidencialumas, o ugdymo įstaiga gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pvz., dėl alergijos ar lėtinių ligų) ar kokios būtų specialiosios rekomendacijos vaikui, sergančiam lėtine liga (pvz., cukriniu diabetu, bronchine astma ir kitomis).

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis veiklą mokykloje.

3. Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Mokinių, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka.

Visą informaciją, susijusią su vaiko sveikata, galite rasti prisijungę prie esveikata.lt

Visuomenės sveikatos specialistė

Daiva Valienė

2020-07-16