UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Direktoriaus įsakymas

Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS ANTAŠAVOS MDC NUO LAPKRIČIO 23 D. IKI GRUODŽIO 22 D.

2020-11-23

Atsižvelgdamas į tai kad visoje šalyje ir Kupiškio rajone pastarosiomis dienomis nemažėja užsikrėtimų CORONA-19 virusine infekcija, suderinęs su Kupiškio rajono administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja ir UAB "Bruneros" atstovais, pakeistas 2020m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 57 "Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo 2020m. lapkričio 23 - gruodžio 22 dienomis"  2.2.1. punktas ir jis išdėstytas naujai:

2.2.1. ugdymo būdų derinį nustatyti keturių ugdymo savaičių ciklui:  ANTAŠAVOS MDC.

Klasė

11.23-11.27

11.30-12.04

12.07-12.11

12.14-12.18

12.21-12.22

5-6

nuotolinis

kontaktinis

nuotolinis

kontaktinis

nuotolinis

7-8

nuotolinis

kontaktinis

nuotolinis

kontaktinis

nuotolinis

2020-11-18

1. Nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 22 d. jungtinės ikimokyklinės grupės vaikai ir 1-4 kl. mokiniai mokosi kontaktiniu būdu mokykloje. Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį. Mokykliniame autobuse ir mokykloje pertraukų metu visi vaikai nuo 6 metų dėvi apsaugines veido kaukes.

2. Nuo lapkričio 23 d. iki lapkričio 27 d. 5-8 klasių mokiniai mokosi mokykloje kontaktiniu būdu. Pamokų ir pertraukų metu mokiniai dėvi apsaugines veido kaukes.

3. Nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. 5-8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį arba, atskirais atvejais, sutartu su mokytoju laiku.

4. Nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 11 d. 5-8 klasių mokiniai mokosi mokykloje kontaktiniu būdu.

5. Nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 18 d. 5-8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

6. Gruodžio 21, 22 d. 5-8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, atlieka projektinę veiklą.

Mokiniai į mokyklą ir iš jos vežami pagal pamokų grafiką ir mokytojų sudarytą atskirą sąrašą.
Mokykliniame autobuse vežama ne daugiau 10 mokinių.


2020-11-18 Mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-57 (pdf formatu)

 

Ugdymo skyriaus vedėja Virginija Vanagienė