Rekomendacijos dėl fizinio aktyvumo

Rekomenduojami aktyvių pertraukų pratimai mokiniams vykstant nuotoliniam mokymui(-si)

Vadovaudamiesi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomendacijomis ir siekdami šio laikotarpio priverstinio nejudrumo sąlygomis kiek įmanoma labiau patenkinti būtinus minimalius sveikatinamojo vaikų fizinio aktyvumo poreikius, kreipiamės į Jus prašydami užtikrinti, kad, vykstant nuotoliniam mokymui, kiekvienos pamokos metu ne mažiau kaip 2–3 minutės pagal galimybes būtų skirtos fizinio aktyvumo intervencijoms, kurių metu vaikai turėtų:
- atitraukti akis nuo ekranų;
- atsistoti;
- atlikti nesudėtingus fizinės mankštos pratimus.

Aktyvios pertraukos daromos kiekvienos pamokos metu.

Vieno pratimo trukmė – 2–3 minutės (pagal galimybes daugiau). Pratimams vadovauja dalyko mokytojas.

Siekiant taupyti pamokų laiką, siūloma vienos aktyvios pertraukos metu atlikti skirtingo pobūdžio pratimus, pvz.: pirmos pamokos metu – pratimus akims, antros pamokos metu – pratimus viršutinei kūno daliai, trečios pamokos metu – pratimus apatinei kūno daliai ir t. t. Tačiau esant galimybei rekomenduojama kiekvieną pamoką atlikti visus pratimus ar kiekvieno jų dalį.

Pratimai akims:

Nusukite akis nuo kompiuterio ekrano ir žvelkite pro langą ar į tolimesnę sieną. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

1. Laikykite galvą tiesiai. Pamirksėkite 10–15 kartų. Akių raumenys tuo pačiu metu neturėtų būti įtempti.

2. Plačiai atverkite akis, palaikykite 3 sekundes ir stipriai užsimerkite, pabūkite užsimerkę 3 sekundes.

3. Galvą laikykite tiesiai ir žiūrėkite į kairę, vėliau į dešinę.

4. Galvą laikykite tiesiai ir žiūrėkite į viršų, vėliau į apačią.

5. Galvą laikykite tiesiai ir darykite sukamuosius judesius akimis pagal laikrodžio rodyklę, tada pakartokite judesius priešinga kryptimi.

Pratimai viršutinei kūno daliai:

Būtinai atsistokite. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

1. Pakelkite pečius į viršų, nuleiskite.

2. Sunerkite pirštus prieš save pečių lygyje. Tempkite rankas į priekį, išversdami delnus į išorę. Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

3. Sunerkite pirštus prieš save pečių lygyje. Pakelkite rankas į viršų, sukabintus delnus išveskite į išorę. Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

4. Ištieskite rankas į šalis, sukite ištiestomis rankomis nedidelius ratus į vieną ir į kitą puses po 5 kartus ir atpalaiduokite.

5. Sukabinkite tiesias rankas už nugaros, atitraukite jas nuo kūno (kūnas neturi lenktis į priekį). Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

Pratimai apatinei kūno daliai:

Būtinai atsistokite. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

1. Pasistiebkite, išbūkite tokioje padėtyje 5 sekundes, atsistokite ant kulnų, ir vėl išbūkite 5 sekundes.

2. Įtempkite sėdmenų raumenis, palaikykite 5 sekundes, atpalaiduokite.

3. Atsistokite ant vienos kojos, kitą koją pakelkite nuo žemės ir sulenkite 90 º kampu. Išlaikykite tokią padėtį bent 8 sekundes, pakeiskite kojas ir pakartokite pratimą.

4. Padarykite įtūpstą, keiskite kojas.

5. Padarykite keletą pritūpimų, stenkitės juos atliekant nesikūprinti, o išlaikyti tiesią nugarą.

6. Pašokinėkite.