PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS

Spalio 28 dieną pirmokai sulaukė netikėtos viešnios- IŠMINTINGOSIOS PELĖDOS. Ji pasveikino pirmokus ir pakvietė pakeliauti po mokyklą. Pirmokai pasakojo Pelėdai kaip reikia elgtis valgykloje, kaip nulipti saugiai laiptais. Mokiniai apsilankė ir mokyklos administracijos kabinete.


Pavaduotoja V. Vanagienė aprodė mokiniams kabinetą, padovanojo kiekvienam po skirtuką.

Aktų salėje pirmokų laukė  kiti pradinių klasių mokiniai ir MOKSLO IR ŽINIŲ  KARALIENĖ ir jos pagalbininkai- GILĖ, VOVERYTĖ, LINKSMUOLIS UOLIS, RAIDĖ A IR DARBŠTUOLYTĖ RAIDĖ A prašė mokinių pasakyti savo vardus, padeklamuoti eilėraštukų. GILĖS karalystėje pirmokai pasakojo apie savo kaimą, mokyklą, prisiminė mokytojos pavardę. Matematikos giraitėje VOVERYTĖ  su mokiniais žaidė žaidimą „Atspėk kurioj saujoj  riešutas?“, „Kas toliau nužingsniuos?“.

DARBŠTUOLYTĖ  pirmokams įteikė po balioną ir prašė ant jų nupiešti savo veiduką. LINKSMUOLIS UOLIS  pravedė mankštą. Pirmokai ir visi renginyje dalyvavę svečiai šoko „Ančiukų“ šokį. Kiekvienos šalies valdovai mokiniams dovanojo įvairių   dovanų.

MOKSLO IR ŽINIŲ KARALIENĖ pasveikino pirmokus, nes jie  visas užduotis  atliko puikiai. Kiekvienam pirmokui įteikė  KRIKŠTO PAŽYMĖJIMUS.

Antros klasės mokiniai savo jaunesniems draugams padovanojo po atvirutę.

Pirmokai džiaugėsi, kad tapo tikrais mokiniais, gerbs ir garsins savo mokyklos vardą.

Mokytoja Birutė Kairienė