POPIETĖ – SUSITIKIMAS SU ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖMIS

POPIETĖ – SUSITIKIMAS SU ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖMIS ANTAŠAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

2015-04-09

 

Saulėta balandžio 9-oji mokykloje buvo skirta profesijų pasauliui. 10 klasės mokiniai išvyko į atvirų durų dienų renginį Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje (KTVM), kur susipažino su mokymosi galimybėmis, studijų įvairove, siūlomais neformaliojo švietimo užsiėmimais bei vykdomais projektais. KTVM mokyklos atstovai mokinius supažindino su mokymosi aplinkomis, išsamiau papasakojo apie kiekvieną specialybę, kurią galima įgyti. Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniai renginyje sutiko ir savo pažįstamų iš Antašavos, kurie sėkmingai tęsia mokslus Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje.

 

Grįžus dešimtokams, mokykloje vyko popietė-susitikimas su įvairių profesijų atstovais. Popietėje dalyvavo 6-10 klasių mokiniai. Jie susitiko su Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus vyriausiąja specialiste Lina Gružauskiene, kuri pristatė Lietuvos darbo biržos internetinį tinklapį, pademonstravo, kaip jame galima susirasti reikiamą informaciją. Lina Gružauskienė supažindino mokinius su 2015 m. įsidarbinimo galimybių barometru, priminė, kad renkantis specialybę svarbūs trys dalykai: ką galiu, ko noriu, ko reikia? Po susitikimo specialistė pakvietė dešimtos klasės mokinius atlikti profesijos tinkamumo testą.

Susitikime taip pat dalyvavo du buvę Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniai: logopedė Morta Pavilonytė ir ūkininkas Vytautas Laužikas. Jie pristatė savo sėkmės istorijas, prisiminė, kas nulėmė profesijos pasirinkimą, akcentavo, kokių gebėjimų reikia norint būti logopedu ar ūkininku.

Morta Pavilonytė teigė, kad labai myli savo profesiją, nes patiria didelį džiaugsmą matydama, kaip vaikas taisyklingai taria ilgai mokytąsi garsą. Kaip privalumą paminėjo, jog turi ilgas atostogas vasarą. Logopedė pademonstravo porą mokomųjų filmukų apie garsus, kuriuos naudoja savo užsiėmimuose.

Vytautas Laužikas pasakojo, kad profesijos pasirinkimą nulėmė šeimos tradicijos, nes tėtis yra ūkininkas ir jau nuo vaikystės Vytautas padėjo darbuotis ūkyje. Jis pastebėjo, kad labai naudinga išvykti pasimokyti į didmiestį, nes ne tik turi galimybę įgyti reikiamų žinių, bet ir prapleti akiratį, susipažįsti su kitais šios profesijos žmonėmis, gali vėliau dalintis patirtimi. Vytautas Laužikas minėjo, kad būnant ūkininku reikia agronomijos, zootechnikos, buhalterijos, verslumo žinių ir gebėjimų. Privalumu ūkininkas laiko tai, kad esi sau viršininkas, bet atostogos būna tik žiemą.

Buvę mokiniai akcentavo mokymosi svarbą, teigė, kad tik įgijęs tam tikrą išsilavinimą gali sėkmingai dirbti ir susikurti prasmingą gyvenimą.

 

Parengė
Būrelio „Karjeros planavimas“ vadovė
mokytoja Lidija Žekonienė