Naujienos

Neformaliojo ugdymo veikla mokykloje

Dailės studija „Teptukas“
Dramos būrelis
Vaidyba ir kalbinė raiška
Rankdarbių būrelis
Jaunučių choras
Būrelis „Saugus internetas“
Sportiniai šokiai
Parodijų būrelis „Prajuokinkime pasaulį“
Sporto būrelis „Būsiu greitas ir taiklus“
Būrelis „Mokyklos metraštis“
Pramoginiai šokiai
Jaunųjų miškininkų būrelis „Eiguliukai“
Vokalinis ansamblis
Dailės būrelis
Poriniai šokiai
Krepšinio būrelis
Darbų būrelis
Būrelis „Efektyvaus paauglio įgūdžiai“
Būrelis „Mokomės groti“