Prie balto Kūčių stalo

Besibaigiantys metai vis greičiau ir greičiau mus įsuka į švenčių laukimo ratą. Kūčios – šeimos santarvės šventė, kai visi drauge laukiame kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Pasitinkant gražiausias metų šventes, gruodžio 20-ąją, mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai, tėveliai rinkosi į šventinį renginį „Prie balto Kūčių stalo“.

 

Renginio metu buvo prisimintos Kūčių tradicijos. Prie Kūčių stalo žmogus sėsdavo nusiprausęs, apsirengęs švariais drabužiais. Rūpestingai paruošdavo Kūčių vakarienės stalą. Šeimininkas apklodavo jį šienu, dalį šieno padėdavo  pastalėn. Ant šieno šeimininkė užklodavo baltą staltiesę, viduryje statydavo šventą žvakę, kryželį, padėdavo Kalėdaitį ir išdėliodavo 12 patiekalų. Šeimą suartindavo bendra malda, Kalėdaičio laužymas,  linkėjimų vieni kitiems sakymas, gerų darbų prisiminimas. Šeimos nariai ragaudavo visus patiekalus, akcentuodami jų prasmę ant Kūčių stalo.  Nakčiai ant stalo palikdavo truputį maisto, kad ir vėlės galėtų pajusti šventų Kūčių dvasią.

Visi renginio dalyviai jautė nepaprastą, Kalėdų palytėtą bendrumo jausmą, kurį stiprino kartu giedamos Kalėdų giesmės.

Tikybos mokytoja Vaida Sarapienė