Aktualijų archyvas

Sausio 13 d. atminti (2013-01-11)

 

Sausio 13 d. minėjimas mokykloje


 

 

2013-01-11

 

Pasikalbėkime apie Lietuvą...

Pasikalbėkim apie LIETUVĄ...

 

Žodžiu. Melodija. Žvilgsniu.

O gal mintim? Balsu?

Išbūkim pamoką gyvenimo istorijos–

JI APIE LAISVĘ...

Galvokim apie Ją ir Lietuvą...

Gal jutime, jog ČIA esi ne vienas,

Ir vėl užgims Tikėjimas, Viltis ir Meilė?

PASIKALBĖKIM APIE LIETUVĄ.

Taip šiandien. Rytoj.

IR VI-SA-DOS...

 

2016-ųjų metų Sausio 13-osios rytas... Visur tamsu, tik languose spindi žvakučių liepsnelės. Jos dega tam, kad primintų mums apie Sausio 13-osios įvykius, vykusius Lietuvoje prieš 25 metus... Primintų ir liudytų atmintį, nes ji gyva...

Atmintis liudija Laisvės gynėjų dieną, kuriai sukanka dvidešimt penkeri metai. Šiai dienai paminėti ir skirta pilietiškumo pamoka ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Rodos, toji baisioji naktis buvo taip neseniai, o jau prabėgo dvidešimt penkeri metai. Klasėse ant palangių užžiebus simbolines atminties žvakutes, visi mokiniai ir mokytojai susibūrė apie kieme degantį simbolinį laužą.

Sausio 13–oji – tai vis dar gyvybe pulsuojantis istorijos puslapis. Didūs įvykiai visada pareikalauja aukų. Ne išimtis ir ši data. Keturiolika žmonių žuvo tą naktį, daugybė buvo sužeista. Sausio 13–osios atgarsiai tuomet nuvilnijo per visą pasaulį, stebindami neregėto mąsto akla drąsa ir neįveikiamu ryžtu. Mokiniai, pagerbdami tylos minute, prisiminė tuos, kurių žūtis neleido užverti vartų į Nepriklausomybę.

Kaip šiandien mokiniai susibūrė aplink degantį simbolinį laužą, taip ir tomis dienomis visa Lietuva susibūrusi prie laužų šildėsi, gėrė arbatą ir dūmų kvapą, dainavo, meldėsi, skaitė Maironį... Visai nesvarbu, iš kokio miesto, miestelio, kaimo ar vienkiemio... Visa Lietuva buvo susitelkusi sostinėje. Toks sutelktumas primena namus... Daug žmonių liko nematomų, nežinomų... Bet gynusių savo krašto Laisvę. Tylaus susibūrimo valandėlėje mokiniai prisiminė ir Antašavos krašto žmones, dalyvavusius Sausio 13-osios įvykiuose.

Grįžus į klases tęsėsi pilietiškumo pamoka ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Mokiniai pripažino, jog šie 25 metai ypatingi ir politine prasme: esame NATO ir ES narės, mūsų teritorijoje šeimininkauja ne okupacinė kariuomenė, o vieninga ir laisvę išsikovojusi bei apgynusi savo nepriklausomybę tauta. Esame savo krašto šeimininkai. Mokiniai kalbėjo, jog jie auga pasitikinčiais žmonėmis, gali rinktis, kur jiems mokytis, jog jie turi svajonių, siekia savo tikslų. Ir jiems rūpi mūsų piliečių, laisvės gynėjų drąsos ir ryžto istorija apie tas lemtingas dienas. Ir apie tuos, kurie padėjo savo gyvybę ant laisvės aukuro. Mokiniai šiandien lenkia prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jais, sau ir visam pasauliui prisiekia: visomis jėgomis gins Tėvynės laisvę.

Parengė lietuvių k. mokytoja

 

Irėna Dugnienė

Mokykla google žemėlapyje


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Prie balto Kūčių stalo

Besibaigiantys metai vis greičiau ir greičiau mus įsuka į švenčių laukimo ratą. Kūčios – šeimos santarvės šventė, kai visi drauge laukiame kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Pasitinkant gražiausias metų šventes, gruodžio 20-ąją, mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai, tėveliai rinkosi į šventinį renginį „Prie balto Kūčių stalo“.

 

Renginio metu buvo prisimintos Kūčių tradicijos. Prie Kūčių stalo žmogus sėsdavo nusiprausęs, apsirengęs švariais drabužiais. Rūpestingai paruošdavo Kūčių vakarienės stalą. Šeimininkas apklodavo jį šienu, dalį šieno padėdavo  pastalėn. Ant šieno šeimininkė užklodavo baltą staltiesę, viduryje statydavo šventą žvakę, kryželį, padėdavo Kalėdaitį ir išdėliodavo 12 patiekalų. Šeimą suartindavo bendra malda, Kalėdaičio laužymas,  linkėjimų vieni kitiems sakymas, gerų darbų prisiminimas. Šeimos nariai ragaudavo visus patiekalus, akcentuodami jų prasmę ant Kūčių stalo.  Nakčiai ant stalo palikdavo truputį maisto, kad ir vėlės galėtų pajusti šventų Kūčių dvasią.

Visi renginio dalyviai jautė nepaprastą, Kalėdų palytėtą bendrumo jausmą, kurį stiprino kartu giedamos Kalėdų giesmės.

Tikybos mokytoja Vaida Sarapienė

 

Sveikuolių sveikuoliai

Gruodžio 9 d. Antašavos pagrindinės mokyklos komanda, 7 klasės mokiniai Edita Družaitė, Viktorija Kučinskaitė, Lukas Valiukas, 8 klasės mokiniai Erika Vaitiekūnaitė, Gabrielė Šimonytė, socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė ir Antašavos bendruomenės slaugytoja Irma Stankevičienė dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vykusiame mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 1 etape.

Konkurso metu mokiniai prisistatė, atliko įvairias užduotis. Norime pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos komanda užėmė garbingą 2-ąją vietą ir buvo apdovanota Rokiškio visuomenės sveikatos biuro ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos padėkos raštais bei dovanomis.

Parengė

Socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė

Ruduo prasideda gražia švente – Mokslo ir žinių diena

Kadangi šiemet Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo 1-oji – bus sekmadienį, tai mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia nukeliama į artimiausią darbo dieną - rugsėjo 2-ąją, pirmadienį.

 

TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ KONKURSAS

7 klasės mokinės Edita Družaitė, Viktorija Kučinskaitė ir Milda Tiliūtė su Kino meno būrelio vadove Agne Gadeckiene dalyvavo TS-LKD Kupiškio skyriaus organizuotame Kupiškio rajono mokyklų trumpametražių filmų kūrimo konkurse "Graži Tu mano, brangi Tėvyne", skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų jubiliejui paminėti.


Komanda sukūrė 6 minučių dokumentinį filmą apie Antašavos krašto istoriją.

Norime pasidžiaugti, kad gruodžio 4 d. komanda buvo apdovanota diplomu už geriausią scenarijų ir piniginiu   prizu, kuris ateityje bus panaudotas Kino meno būrelio veiklai.

 

Parengė

Būrelio vadovė Agnė Gadeckienė